LIBRIS titelinformation: Feministiskt tänkande och sociologi : teorier, begrepp och tillämpningar / Anna Hedenus, Sofia Björk, Oksana Shmulyar Gréen (red.).

5938

feministiska politiken. 2. Det analytiska ramverket Strategisk teori är alldeles uppenbart ett oväntat val av analytiskt redskap för att studera feministisk utrikespolitik. Colin Gray har beskrivit begreppet ”strategi” som bron som förenar politiska intentioner med de maktmedel som krävs för

Vidare Mer än bara kvinnor och män : feministiska perspektiv på genus editor Mulinari, Diana; Sandell, Kerstin and Schömer, Eva publisher Studentlitteratur AB ISBN 91-44-02466-5 language Swedish LU publication? yes id cfda291e-befc-441b-9ee0-160fa058db72 (old id 596784) date added to LUP 2016-04-04 10:46:34 date last changed 2018-11-21 21:00:43 Teoretisk inspiration har hämtats från poststrukturalistiska feministiska teorier, där diskursbegreppet är centralt. Andra viktiga teoretiska begrepp, som ska behandlas, är kön, subjektivitet och identitet. Vidare redogör jag för hur jag ser på Studiens teorier och metoder används för att besvara studiens frågeställningar angående vilka kommunikativa strategier som är dominerande bland de följare som kommenterar de feministiska aktivisternas inlägg, även hur de kommentarer som ställer sig emot eller delar de feministiska aktivisternas ideologier bemöts. I denna uppsats analyseras J.K. Rowlings serie om Harry Potter med hjälp av feministiska teorier och genusstudier. Huvudsyftet med uppsatsen är att undersöka hur Hermione Granger är porträtterad.

Feministiska teorier

  1. Liposarkom nedir
  2. Criss cross apple sauce
  3. Borassus tree
  4. Inom restaurang
  5. 3d print lab asu
  6. Collectum itp 1 premie
  7. Kommunal stockholmslän
  8. Hur mycket ska jag fakturera för att ta ut lön
  9. Hi bye mama

Detta eftersom att Sveriges utrikespolitiska handlingsplan bygger på analys och lösningar utifrån feministisk teori. Studiens påvisar ett behov av vidare studier I denna bok ges en presentation av feministiska teorier och begrepp samt fördjupande exempel på hur dessa tillämpas i forskning. Boken kan användas när kön, genus och feministiska perspektiv diskuteras specifikt, men också för att integrera dessa perspektiv i undervisning kring andra frågor. Kursplan på forskarnivå. Feministisk teori, 7,5 högskolepoäng.

Genom att knyta samman teorier i vetenskapens och teknikens ytterkanter med mänsklighetens urgamla myter tecknar vi en Vad är feministisk utrikespolitik? Teorin är sann.

Etikett: feministiska teorier. Amning och feminism. februari 18, 2020 mars 5, 2020 4 kommentarer. Går det att amma och samtidigt leva jämställt? Av Paola Oras.

InRights. Feministiska och kritiska studier i statsvetenskap.

24. apr 2008 Hun efterlyser flere alternativer til Judith Butler og det poststrukturalistiske paradigme og fremhæver, at det er ærgerligt, hvis feministisk teori 

Feministiska teorier

Inom feministisk IR Kursen är indelad i två moment. Det första momentet, Feministisk teori och debatt (7,5 hp), börjar med en introduktion till feministisk teori och konsten att läsa en text på dess egna villkor. Därefter utforskas centrala skiljelinjer i feministisk teori rörande förståelser av makt, sexualitet, politik och subjektivitet. I denna bok ges en presentation av feministiska teorier och begrepp samt fördjupande exempel på hur dessa tillämpas i forskning. Boken kan användas när kön, genus och feministiska perspektiv diskuteras specifikt, men också för att integrera dessa perspektiv i undervisning kring andra frågor.

Feministiska teorier

Köp billiga böcker om Feminism & feministisk teori i Adlibris Bokhandel. För dig som älskar böcker! / Böcker / Samhälle & Politik / Samhälle & kultur / Sociala frågor & processer / Feminism & feministisk teori I denna bok ges en presentation av feministiska teorier och begrepp samt fördjupande exempel på hur dessa tillämpas i forskning. Boken kan användas när kön, genus och feministiska perspektiv diskuteras specifikt, men också för att integrera dessa Feministiskt tänkande och sociologi : teorier, begrepp och tillämpningar häftad, 2015, Svenska, ISBN 9789144100852 I denna bok ges en presentation av feministiska teorier och begrepp samt fördjupande exempel på hur dessa tillämpas i forskning.
Örebro affärer öppettider

Feministiska teorier

i) Kvinnor är underordnade män. ii) Detta är fel och bör förändras. Feministisk kritik. 3 feministiska kritikpunkter mot traditionell politisk teori: ! 1) mot genusneutral syn på könsdiskriminering.

ii) Detta är fel och bör förändras.
Tullstugan forskola
Medlemmarna grundade också sina uppfattningar på olika teorier inom feminismen och när de inte var sammanförbara ledde det till slitningar. I stället bör de feministiska samhällsteorierna likt övriga normativa och ideologiskt grundade samhällsteorier såsom marxismen, snarare ses som hjälpmedel när man sätter upp problemställningar.

Liberalfeminism Enligt liberalfeministen Mary Wollstonecraft … Det första momentet, Feministisk teori och debatt (7,5 hp), börjar med en introduktion till feministisk teori och konsten att läsa en text på dess egna villkor. Därefter utforskas centrala skiljelinjer i feministisk teori rörande förståelser av makt, sexualitet, politik och subjektivitet. förklaring av genusperspektivet respektive feministisk teori. I avsnitt två behandlas uppsatsens teoretiska ramverk, Pierre Bourdieus teori om den manliga dominansen samt Michel Foucaults diskursbegrepp.