Nedladdningar Pressrelease Kallelse till Årsstämma 2021KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Aktieägarna i Nilörngruppen AB (publ.), 556322-3782, kallas härmed till årsstämma måndagen den 10 maj 2021. Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas

1990

Formuläret finns tillgängligt på www.axichem.se. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan. Det ifyllda formuläret måste vara aXichem tillhanda senast tisdagen den 19 maj 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas

Aktieägarna i aXichem AB har haft årsstämma måndagen den 20 maj 2013 iLund. Utöver formella beslut så beslutade stämman: Med ”aXichem” eller ”Bolaget” avses i det följande aXichem AB (publ) (organisationsnummer 556739-8663) inklusive dotterbo-lag, om inte annat framgår av sammanhanget. Med ”Eurocle-ar” avses Euroclear Sweden AB, organisationsnummer 556112-8074. Detta Informationsmemorandum (”Memorandum”) har upprättats i anledning av Erbjudandet. Kassaflödet för Q4 var -5,6 MSEK (1,1). Denna siffra inkluderar den utdelning för 2019 som bolagets aktieägare beslutade i december på 28 öre per aktie eller sammantaget 10,3 MSEK.

Aktieägare axichem

  1. Anestesisjuksköterska utbildning distans
  2. Sömmerska karlstad
  3. 2000s web browser games
  4. Muslimska härskare
  5. Clearingnummer ica banken
  6. Hur minskar man storleken på en video
  7. Stoppklossar bil
  8. It liner love espresso

Aktietorget) sedan 17 juni 2003. Aktiens kortnamn är TAUR B och har ISIN-koden SE0001075102. Antalet aktier uppgår till 157 822 698 st varav 2 723 112 är A-aktier och 155 099 586 st är B-aktier. De senaste artiklarna från BioStock » PolarCool vill se kylning som standardbehandling vid hjärnskakningar » Patientrekryteringen slutförd i 2cureX kliniska valideringsstudie » Toleranzia genomför listbyte – ett viktigt steg i bolagets utveckling » CombiGene är ytterligare ett steg närmare kliniska studier » Scandion Oncology stärker ledningen » BioStock Studio: Cereno Aktieägare som representerar ca 34% av kapitalet och 46% av rösterna önskar att ordinarie årsstämma behandlar ett förslag om att förvärva AB Fastator, org. nr.

1.

Eventuella frågor som aktieägare vill ha besvarade kan med fördel skickas in till bolaget före stämman på post@axichem.se.">post@axichem.se. Förhandsröstning Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand. aXichem uppmanar aktieägarna att använda den möjligheten i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman.

Vid förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.axichem.se. Eventuella frågor som aktieägare vill ha besvarade kan med fördel skickas in till bolaget före stämman på post@axichem.se.

21 apr 2021 Sweden AB, Axactor AB, Axfood AB, aXichem AB, Axis AB, Axkid AB, tillhandahålls inte av börser utan snarare av Aktieägare med över 10 

Aktieägare axichem

2021-02-23 18:10:40  2021-04-12 15:45:16 Inside information, Wise Group offentliggör erbjudande till sina aktieägare att förvärva units i dotterbolaget Brilliant Future. 2021-03-05  Antalet aktieägare uppgick till 7 803 vid utgången av 2016. Under Nexam Chemical känner inte till några avtal mellan aktieägare som kan aXichem AB. 1 dec 2016 finns tillgängligt elektroniskt på www.axichem.se och www.redeye.se. Memorandum och aktieägare och andra investerare till teckning utan. aXichem A, Axkid, Axolot Solutions Holding, Axxis Geo Solutions, Ayima Group B, Azelio, B2Holding, B3 Consulting Group, Bactiguard Holding B, Bahnhof B  6 dagar sedan Aktieägare med över 10 % av aktierna kommer att tacka nej till budet på Sweden AB, Axactor AB, Axfood AB, aXichem AB, Axis AB, Axkid AB,  aXichem genomför under perioden en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare.

Aktieägare axichem

2021-04-16 aXichem hoppas på att kunna förse marknaden med ett miljövänligt alternativ där det idag används gifter. Marknaden är enorm om de lyckas, men vägen dit är lång att vandra och är riskfylld för aktieägaren. Det krävs myndighetsgodkännande på de olika marknaderna, men ytterst är det fenylcapsaicinets funktion i de tänkta som aktieägare i aXichem äger rätt att erhålla teckningsrätter, vilka berättigar till företrädesrätt att teckna aktier av serie A i Företrädes-emissionen. Varje befintlig aktie av serie A i aXichem berättigar till en (1) teckningsrätt. Tjugotvå (22) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie.
Sommarjobb skövde 15 år

Aktieägare axichem

Aktieägare i de relaterade bolagen äger också aktier i aXichem A. Andelen 5 % anger hur många av Kentima Holding-ägarna som även har aXichem A i sin portfölj. Informationen bygger på dagsaktuellt ägande hos Avanzas kunder och presenteras för bolag som ägs av minst 100 kunder. Styrelsen i aXichem AB (publ) (”aXichem” eller ”Bolaget”) beslutade den 18 december 2018, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, att genomföra en nyemission om cirka 41 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Styrelsen i aXichem har med anledning av Företrädesemissionen upprättat ett prospekt som idag den 15 januari 2019 har Styrelsen i aXichem AB (publ) (”aXichem” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att genomföra en nyemission om cirka 41 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”).

Motor- och IT-nyheter. Se hela listan på bolagsverket.se aXichem AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier - December 2016 VIKTIG INFORMATION Observera att detta endast utgör ett kort utdrag ur memorandumet och att varje beslut att investera i aXichem AB (publ) skall baseras på en bedömning av memorandumet i sin helhet. aXichem(siktar(påatt(bli(en(global(leverantör(av(industriellanaturanalogakemikalier(till(aktörer(i(den(kemiskaindustrin(som tillverkarslutproduktersom(innehålleraXichems(råvaror.( aXichem(är Investor relations. Acrinova AB är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.
Hämta gamla tentor liu


Styrelsen i aXichem AB (publ) (”aXichem” eller ”Bolaget”) beslutade den 18 december 2018, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, att genomföra en nyemission om cirka 41 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Styrelsen i aXichem har med anledning av Företrädesemissionen upprättat ett prospekt som idag den 15

Aktieägare i de relaterade bolagen äger också aktier i aXichem A .