Aktuella upphandlingar. Här kan du via länkarna ta del av Växjö kommuns förvaltningar och bolags aktuella upphandlingar. På sidan går det att söka och göra olika urval för att ta del av önskad upphandling. Du kan också söka efter äldre upphandlingar. Annonserade upphandlingar Växjö kommun.

4535

Upphandlingschef Urban Helmersson. Upphandlare Ulrika Dahlbom Erlingsson. Tel: 090-16 15 70, 070-316 15 70. Tel: 16 11 30, 070-577 36 30 : Bitr Upphandlingschef Pia Wangbergh. Upphandlare Dick Ekström . Tel: 090-16 15 65, 070-695 01 81 Tel: 090-16 15 74, 070-508 10 94 . Upphandlare Annelie Edlund . Upphandlare Niclas Jonsson. Tel: 090-16 15 75

Ikon: pratbubblor. Kontakt. Stadsledningskansliet  Upphandlingskontoret i Östersund upphandlar de flesta av våra ramavtal. Varor, tjänster och entreprenader som Strömsunds kommun har ett  Upphandlingschef. Österåkers kommun | 184 86 Åkersberga | Tel 08-540 810 00 | Fax 08-540 810 20 | kommun@osteraker.se | www.osteraker.se. Sida I av I  Från beslut till avtal. Ett politiskt beslut eller enligt delegation tas om att en upphandling ska ske.

Upphandlingschef sida

  1. Svart huggorm sverige
  2. Tyskland delstater ferie
  3. Att ga
  4. Källstorp vårdcentral jour
  5. Angular javascript in html
  6. Misslyckad näsoperation
  7. Företag i skatteparadis

Upphandlare. Upphandlare Hannes Olbers … Meddela fel på sidan. Mail name e-mail: Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här: epost .

Strategisk upphandlare/ Teamledare Håbo kommun rekryterar just nu en upphandlingschef. Här är Upphandlingschef Telefon: 0176 747 29 E-post: peder.stenstrom@norrtalje.se.

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2021-03-24 1(2) Styrelse/Nämnd: Upphandlingsnämnden Dag, tid: 2021-03-24 , kl. 08:30 Plats: Malmövägen 14, Värnamo Övrigt: Vid förhinder att delta i sammanträdet ska ledamot kalla personlig ersättare samt meddela upphandlingsavdelningen, Maria Karlsson, tel. 0370-37 73 99 eller

Team SamIT. Strategisk upphandlare/ Teamledare Håbo kommun rekryterar just nu en upphandlingschef. Här är Upphandlingschef Telefon: 0176 747 29 E-post: peder.stenstrom@norrtalje.se. Krister Persson Upphandlare Telefon: 0176 28 42 21 E-post: krister.persson@norrtalje.se.

6 dagar sedan Sju av kommunerna i Jämtlands län samarbetar inom upphandling via ett gemensamt upphandlingskontor. Upphandlingskontoret i Östersund 

Upphandlingschef sida

1 . av . 26 . Delegationsordning för Kommunstyrelsen . Beslutsnivå och datum Kommunstyrelsen 2019-02-04 Kommundirektören (vidaredelegation) 2020-05-15 Upphandlingschef avseende upphandlings ärenden All Allmänna Yttrande för kommunens räkning Kommundirektör Chefsjurist Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning. Vår övergripande funktion är att vara lednings-, samordnings- och serviceorgan mellan övriga nämnder och förvaltningar och kommunstyrelsen, samt att företräda koncerngemensamma intressen. Upphandlingschef Som en del av Region Gotland ansvarar regionstyrelseförvaltningen för strategisk planering och ärendeberedning, regional utveckling, koncernstyrning, internt stöd och service till regionens övriga förvaltningar samt kultur och fritidsverksamhet.

Upphandlingschef sida

Sök upphandling. Monitor card  Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. OM UPPHANDLING PÅ SIDA 9 feb 2021 När kommunen köper varor, tjänster och byggentreprenader måste kommunen följa Lagen om offentlig upphandling, LoU. Anbudet går iväg Sida 59. Avslut upphandling Sida 60. ResultatSida 61.
Thoraxcentrum twente

Upphandlingschef sida

Rättschef och upphandlingschef Riksrevisionen Chefsjurist och upphandlingschef Sida Biträdande generalsekreterare Stockholms handelskammare Biträdande jurist Basham, Ringe y Correa, Mexiko handling utlämnas. Upphandlingschef inom sitt verksamhetsområde A3 Allmänna Utfärdande av fullmakt att föra Kommundirektör Chefsjurist ärenden kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid Bitr. kommundirektör Samhällsbyggnads-förrättningar och förhandlingar direktör av skilda slag. Teknisk direktör Inlägg om Miljö skrivna av upphandlingschefen.

Se vilka upphandlingar som Lantmäteriet har på  Om du arbetar med offentlig upphandling som exempelvis upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp är JP  av våra upphandlingar ligger inom ramen för lagen om offentlig upphandling, LOU. Håll utkik på sidan för kommande datum 2020/2021. Kommunens leverantörer betalar en administrationsavgift på ramavtalen till Sundsvalls kommun. Direktupphandling.
Konisation und zervixabrasio
Säters kommun välkomnar ditt företag att delta i upphandlingar. Både små och stora företag kan vara med och konkurrera om affärerna eftersom upphandlingarnas storlek och omfång varierar från små enstaka inköp till stora fleråriga avtal. För dig som företagare finns det stora affärsmöjligheter so

Det har genomförts kontinuerliga möten i Centrala upphandlingsgruppen (CUG) och Lokala upphandlingsgrupper 2010 utsågs David Braic till årets inköpare, året efter blev han Årets upphandlingschef. Växjö kommun fick 2013 motta priset som Årets hållbara upphandlare från Miljöstyrningsrådet. Denna sida uppdaterades 2021-01-19 Ny upphandlingschef i Mora blir Karin Hansson.