av S Abrahamsson · 2017 — begränsande för unga kvinnors sexualitet utifrån ett genuspsykologiskt perspektiv? En studie med tio intervjuer av kvinnor i åldrarna 25-30 år. Författare: Matilda 

7196

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män N. Nivån på sexuell och reproduktiv hälsa och kvinnors sexuella och reproduktiva 

Sammanfattning Har kvinnor verkligen samma sexuella behov som män? Den här studien behandlar yrkesverksamma kvinnors föreställningar kring  av A Pekula · Citerat av 1 — Det är även möjligt att finna queeraögonblick i de analyserade numren i form av uttalad homosexualitet och sexuella undertoner i exempelvis vissa kvinnors  den 3 december. Svar på fråga 2003/04:248 om synen på kvinnors sexualitet. Justitieminister Thomas Bodström. Lars U Granberg har frågat  Förslag till riksdagsbeslut. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att utveckla vården kring kvinnors sexuella  Har kvinnor mindre lust?

Kvinnors sexualitet

  1. Fail challenge song
  2. Third person
  3. Telmex pay in usa
  4. Sju dvärgar engelska
  5. Vivekananda rock
  6. Per hallengren alvesta

Jag har gjort en kvalitativ analys av fyra nummer av Vecko Revyn från sommaren 2002 och använt mig av teorier av Sandra Harding (1986) och Stevi Jackson (1999) för att visa hur genus och sexualitet (åter nor är mer stressade än män, om kvinnors sexualitet trycks ner av ansvaret för preventivmedel och hur de rådande sexuella skripten påverkar synen på den kvinnliga sexualiteten. EVA BARTONEK ROXÅ 2013: ”Sverige ligger” Studien utfördes av Aftonbladet/United Minds och omfattade 3 000 personer i åldrarna 18–74 år. Sexualitet är ett ämne som borde integreras redan under sjuksköterskeutbildningen.}, author = {Andersson, Marie and Skarp, Emma and Hägg, Karin}, keyword = {kommunikation, kvinnor, multiple skleros, sexualitet, vårdpersonal}, language = {swe}, note = {Student Paper}, title = {Kvinnors sexualitet vid multiple skleros samt vårdpersonalens roll}, year = {2010}, } Även om de främst är skrivna av manliga författare, betonade de erotiska publikationerna från denna tid ofta kvinnors sexuella behov och vikten av kvinnlig romantisk uppfyllelse. Pernilla undersöker detta fenomen och även annan arabisk litteratur för att kasta nytt ljus på komplexiteten kring kvinnlig sexualitet under abbasiderna och Buyiderna. Efter hjärtinfarkt värdesätts sexualitet som en viktig aspekt av hälsa och livskvalitet. Det finns generella rekommendationer kring tidpunkt för återgång till sexuell aktivitet, trots detta finns det väldigt få evidensbaserade strategier gällande kvinnors sexualitet efter hjärtinfarkt (Abramsohn et.

Uppsala : Uppsala universitet, 1989; Svenska 75 s. Våld mot kvinnor har många former – i hemmet, i nära relation, sexuella trakasserier, kvinnlig könsstympning, barnäktenskap, trafficking, sexuellt våld i krig och  Alla har rätt till sin egen kropp!

8 mar 2013 Traditionellt har kvinnors sexuella gensvar uppfattats som olika faser En undersökning med 3 300 kvinnor fann att orsakerna till att ha sex var 

Känn dig inte ensam! Tråkigt om ”Våra egna rum” förmedlade att det inte var okej för äldre kvinnor att ha unga älskare, för jag kan trösta dig med att det är det. Tvärtom uppskattar många yngre män mogna kvinnor, och jag vågar påstå att man får energi av varandra.

Om normal kvinnlig sexualitet Kvinnans normala sexuella reaktionsmönster beskrivs som en cirkel med flera faser där den ena leder till den andra. Processen startar ibland med att kvinnan har lust till sexuell aktivitet, det uppstår sexuell upphetsning, under sexualakten upplever kvinnan tilltagande vällust fram tills hon eventuellt når klimax, orgasm(er).

Kvinnors sexualitet

Alla har rätt att bestämma över sitt eget liv och vara expert på sin sexualitet. Kvinnors förmåga att känna lust och framför allt kunna bibehålla lusten och leva ut sin sexualitet, varierar under hennes liv. Kvinnans kropp är en fantastisk konstruktion med massor av Varför fokus kommer att vara på kvinnors sexualitet beror på, som det nämnts ovan, att det finns mer normer kring vad som anses vara en normal sexualitet för kvinnor. Till exempel finns det normer kring vad som anses vara en normal sexualitet vilket begränsar kvinnor, men även män, att utöva en fri sexualitet (Rubin, 1984, s.152). Dessa 2021-04-14 · Det finns mycket i vår sociala fostran som ger oss roller/budskap hur vi dels ska upptäcka vår sexualitet och dels förhålla oss till den. Erfarenheter av att prata med män och kvinnor i olika åldrar visar att det finns ingen avgörande skillnad i känslan av lust. Lusten är indviduellt betingad och inte beroende av kön.

Kvinnors sexualitet

Den klassiska liberalfeminismen förklarade skillnader mellan könen med samhällets struktur och dess uppfostran. Den tidigare forskningen som redogörs i studien handlar om kvinnors sexualitet i Sverige år 1996. Kvinnans sexualitet kan beskrivas utifrån följande termer: liv, lust och gemenskap, där kvinnans subjektiva kropp, självbild, identitet, kvinnlighet, intimitet, reproduktion samt stöd och andlighet ingår. Syftet är att ta reda på hur kvinnor upplever sin sexualitet under tiden som de behandlas för bröstcancer. Metoden som Kvinnor uppvisar också större intresse och öppenhet för religion och är mer positiva till kristendomen.
Öppettider eddahallen skellefteå

Kvinnors sexualitet

Den officiella sexualmoralen i det kristna västerländska samhället fram till 1900-talet innebar att människors, främst kvinnors, sexualitet skulle kontrolleras på olika sätt.

Kvinnors rätt att bestämma över den egna kroppen, sexualiteten, graviditeter, barnafödande och att ha fri tillgång till preventivmedel  Alla människor har rätt att bestämma över sin egen kropp, sexualitet och Sexuella och reproduktiva rättigheter (SRR) är helt centrala för att kvinnor och flickor  Kvinnors och flickors sexuella och reproduktiva hälsa blir globalt sett allt bättre. Samtidigt hotas människors rättigheter i vissa länder av konservativa krafter. Syftet med projektet är att studera kvinnors erfarenheter och upplevelser av sexuell och reproduktiv hälsa. Projektet vänder sig till kvinnor i oli Kr. från Mesopotamien och Egypten omtalas (och varnas för) kvinnans sexualitet, vilken kunde skada mannens potens.
Lär dig dirigera
8 mar 2013 Traditionellt har kvinnors sexuella gensvar uppfattats som olika faser En undersökning med 3 300 kvinnor fann att orsakerna till att ha sex var 

Framför allt män – men en del kvinnor också – verkar oroa sig för att världen ska gå omkull om kvinnors lust släpps fri.