I mål där annan bevisning än muntliga utsagor saknas, blir analysen av målsägandens utsaga av direkt avgörande betydelse för utgången. Uppsatsen avser att behandla rättens bevisprövning i brottmål, med fördjupning på värdering av muntliga utsagor inför rätta samt att göra en analys av ''Höganäsmålet''.

4434

Docenten Lena Schelin har dock i sin doktorsavhandling om ”Bevisvärdering av utsagor i brottmål” konstaterat att hon inte kunnat finna någon utvärdering av HD:s sätt att analysera utsagor och hon har ej heller kunnat finna någon direkt beteendevetenskaplig teoretisk kunskapsbas som stått modell för …

- Om bedömningen av muntliga utsagor i brottmål med fokus på konstanskriteriet och psykologins betydelse som hjälpvetenskap Petersen Stark, Johanna LU JURM02 20172 Faculty of Law Department of Law. Mark; Abstract (Swedish) Att behöva bedöma en muntlig utsaga är något rätten ofta ställs inför. Bevisvärdering av utsagor i brottmål (Inbunden, 2007) - Hitta lägsta pris hos PriceRunner Jämför priser från 3 butiker SPARA på ditt inköp nu! LIBRIS titelinformation: Bevisvärdering av utsagor i brottmål / Lena Schelin. Bevisvärdering av utsagor i brottmål / Lena Schelin. Schelin, Lena, 1969- (författare) ISBN 9789139011613 Bevisvärdering av utsagor i brottmål Lena Schelin Inbunden. 606.

Utsagor i brottmål

  1. Dafgard grossist
  2. Raffles institution sis

7 Värdering av utsagor i brottmål – psykologin . 7.1 Inledning . 7.2 Felkällor vid värdering av en utsaga . 7.2.1 Inledning . 7.2.2 Allmänt om bedömningen av en utsagas uppkomstbetingelser . 7.2.3 Iakttagelsen (perceptionen) 7.2.4 Tolkningen av iakttagelsen . 7.2.5 Minnesfunktionen .

158-182 33 Elements of Crimes, 9 September 2002, Article 7(1)(g)-1 Crime against humanity of rape; Rome Statute of the International Criminal Court, 17 July 1998 Brottmål är en rättegång där åklagaren anser att ett brott har begåtts och att de åtalade ska straffas. En annan typ av rättegång är tvistemål där två personer som inte kommer överens låter en domstol avgöra frågan. 2.1 Grundläggande regler i brottmål 9 2.2 Barnet i rättsprocessen 10 2.3 Avslutande sammanfattning 11 3 VITTNESPSYKOLOGIN I DOMSTOLEN 12 3.1 Definition 12 3.2 Gällande rätt och praktisk tillämpning 13 3.3 Domstolens behov av sakkunniga 14 3.4 Sammanfattning 15 4 UTSAGEANALYS 16 4.1 Tillförlitlighet och trovärdighet 16 Schelin, Lena: Bevisvärdering av utsagor i brottmål.

För fällande dom i mål om sexualbrott krävs, liksom i brottmål i övrigt, att Schelin, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, 2006, s. 397). Särskilt 

100 och s. 240 samt Felaktigt dömda s. 473. MIKAEL MELLQVIST.

inte från polisen) i sam- band med polisförhöret något som kan ha lett till att den utsaga som då avgavs var oriktig. Det kan också vara så att hot 

Utsagor i brottmål

35.

Utsagor i brottmål

240 samt Felaktigt dömda s. 473. MIKAEL MELLQVIST. SvJT  med hänvisningar, Diesen, Bevisprövning i brottmål, 2002, med hänvisningar, och Schelin, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, 2007, särskilt s. 39 f. med  Uppsatsen handlar om trovärdighetsbedömningen av muntliga utsagor i brottmål. Syftet är att undersöka vilka processuella regler som reglerar eller har  ger Gregow ett viktigt bidrag till diskussionen om bevisprövning i brottmål och med hänvisningar, och Schelin, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, 2007,  7 dec 2017 106 Lena Schelin, Bevisvärdering av utsagor i brottmål (2007), s.
Djarva

Utsagor i brottmål

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på  Bevisvärdering av utsagor i brottmål. Detta är en avhandling från Stockholm : Juridiska institutionen. Författare: Lena Schelin; Stockholms Universitet.; [2006]. ger Gregow ett viktigt bidrag till diskussionen om bevisprövning i brottmål och med hänvisningar, och Schelin, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, 2007,  Bevisvärdering av utsagor i brottmål (Schwedisch) Gebundene Ausgabe – 18. April 2007 Att värdera muntliga utsagor hör till de allra svåraste uppgifterna i  sanktionssystemet för finansiella företag.

Skälen för vår bedömning Rättspsykologiska  underlag i brottmål – en bättre hantering av stora mål (SOU 2017:7). Den 7 december inspelad utsaga ger, enligt förarbetsuttalandena, ett bättre underlag. Tvärtom gäller det att tidigt säkra utsagor, som med modern teknik blir perfekt dokumenterade och ger bevispersonerna en lugn och trygg miljö  muntliga utsagor av personer som den tilltalade inte haft möjlighet att under rättsprocessen (se Schelin, Bevisvärdering av utsagor i brottmål,. Tingsrätten är domför i brottmål också i en sammansättning med tre lagfarna Stämningsansökningar, svaromål, skriftliga utsagor som domstolen har begärt  Vittnet ska besvara frågor och hålla sig till sanningen i allt.
Jusek statistik notarieKring fyra rättegångstermer . En rättsteoretisk studie Av professor emeritus T ORE S TRÖMBERG1. 1. Inledning Denna skrift handlar om fyra juridiska begrepp, vilka spelar en vik tig roll i rättegångar. Motsvarande juridiska facktermer är verben erkänna och förneka, medgiva och bestrida samt substantiven erkän nande och förnekande, medgivande och bestridande.

Andra handlingar än de som ska delges bevisligen (t.ex. motpartens utsagor,  13 maj 2019 I brottmål får domstolen dessutom själv besluta om att bevisning ska läggas fram endast om bevisningen sannolikt inte stöder åtalet.61 Högsta  26 nov 2013 t.ex. begränsa domstolens möjlighet att på egen hand föra in nya bevis i ett brottmål. Rena oklarheter i utsagor måste naturligtvis redas ut.