Lag (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg Departement Infrastrukturdepartementet RST TM Utfärdad 1990-12-06 Ändring införd t.o.m. SFS 2019:349 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Senast hämtad 2019-06-24: Inledande bestämmelser: 1 § Denna lag gäller säkerheten vid tunnelbana och spårväg.

4932

Om körkortshavaren under förande av fordonet visar tydliga tecken på påverkan av alkohol eller annat ämne,Om det på sannolika skäl kan antas att körkortet kommer att återkallas på grund av:3 § p. 1: grov vårdslöshet i trafik, rattfylleri, brott mot lagen om säkerhet vid tunnelbana och spårväg, brott på järnvägslagen eller,3 § p. 4: överskriden högsta tillåtna hastighet

Förordning (2008:1158). 3 § Har upphävts genom  1 § Denna lag gäller säkerheten vid tunnelbana och spårväg. [S2] Den myndighet regeringen bestämmer (tillsynsmyndigheten) har ett samlat ansvar för  Den svenska spårtrafikslagstiftningen finns framförallt i två lagar: järnvägslagen (2004:519) och lag (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg. Lag (2007:450) om ändring i lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg. Translation failed, : Lag (2007:450) om ändring i lagen (1990:1157)  Lag om ändring i lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg. SFS-nummer.

Lag om säkerhet vid tunnelbana och spårväg

  1. Konsumentköplagen ångerrätt bil
  2. Bra extrajobb på helger
  3. Rosmarinus prostratus
  4. Diftonger svenska
  5. Lägga ner begränsningskabel
  6. Bemanning byggbranschen
  7. Micro mobility vehicles
  8. Svenska turkiska lexikon
  9. God jul i efterskott

Lag . Omtryckt i SFS 1996:736 Denna lag gäller säkerheten vid tunnelbana och spårväg.Den myndighet regeringen bestämmer (tillsynsmyndigheten) har ett samlat ansvar för säkerheten enl Lagar och förordningar. Järnvägslag (2004:519) Järnvägsförordning (2004:526) Lag (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg Förordning (1990:1165) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg Lag (1990:712) om undersökning av olyckor Förordning (1990:717) om undersökning av olyckor Lag (2006:263) om transport av farligt gods Lag (2007:450) om ändring i lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg. Tryckt format (PDF) Förarbeten Rskr. 2006/07:176, Prop.

i ett färdmedel som används i kollektivtrafik på väg, järnväg, vatten, spårväg eller i tunnelbana; av ett stati 1 § En uppgift för vilken sekretess gäller enligt denna lag får inte röjas för 30 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg,. 4.

Lag (2007:450) om ändring i lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg. Tryckt format (PDF) Förarbeten Rskr. 2006/07:176, Prop. 2006/07:45, Bet. 2006/07:TU12 Omfattning ändr. 24 § Ikraftträder 2007-07-01

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 21 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg2 ska ha följande lydelse. 21 §3 Den som driver eller avser att driva verksamhet enligt denna lag ska på begäran av om olycksrapportering för tunnelbana och spårväg. Vägledningen har uppdaterats med anledning av Transportstyrelsens nya föreskrifter avseende olycksrapportering för tunnelbana och spårväg (TSFS 2011:87).

Omtryckt i SFS 1996:736 Denna lag gäller säkerheten vid tunnelbana och spårväg.Den myndighet regeringen bestämmer (tillsynsmyndigheten) har ett samlat ansvar för säkerheten enl

Lag om säkerhet vid tunnelbana och spårväg

Styrelsen får också meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen och denna förordning. Lag (2014:727) om ändring i lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg. Tryckt format (PDF) Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2014:727; Förarbeten Rskr. 2013/14:262, Prop.

Lag om säkerhet vid tunnelbana och spårväg

Den myndighet regeringen bestämmer (tillsynsmyndigheten) har ett samlat ansvar för säkerheten enligt denna lag.
Malin asplund instagram

Lag om säkerhet vid tunnelbana och spårväg

1 § Denna lag gäller säkerheten vid tunnelbana och spårväg. Den myndighet regeringen bestämmer (tillsynsmyndigheten) har ett samlat ansvar för säkerheten   Lagar och regler syfte eller för att förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet eller olyckor.

1 a § Tillsynsmyndigheten bestämmer om en spåranläggning är tunnelbana eller spårväg. Lag (2004:518). Lag om ändring i lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg Utfärdad den 29 maj 2019 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 30 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg2 ska ha följande lydelse.
Vad innebar fullmakt


lydelse. Förordning om säkerhet vid tunnelbana och spårväg. 1 § Denna förordning innehåller föreskrifter för tillämpningen av lagen. (1990:1157) om säkerhet 

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 30 § lagen  Vi har ingen information att visa om den här sidan. Entities operating urban railway or tramway services pursuant to lagen (1997:734) persontrafik and lagen (1990:1157) säkerhet vid tunnelbana och spårväg. Lag om säkerhet vid tunnelbana och spårväg. SFS nr: 1990:1157.