Under grymheterna i detta krig förstörde Erik XIV stora delar av Halland och brände alla gårdar i sin väg genom Blekinge (båda var danska landskap vid den här tiden). I Ronneby massakrerades 2000 personer i ett blodbad som han upprymt skrev brev om efteråt: "blev därinn ett väldigt mord. Rött som blod färgades vattnet i älven".

1425

Efter Sturemorden 1567 sköttes riksstyrelsen under Erik XIV:s sinnessjukdom främst av Sten Eriksson Leijonhufvud och Per Brahe. Vid Daniel Rantzaus anfall 1567 utsågs han till rådgivare åt fältöversten Hogenskild Bielke.

Konungen och hans familj i fängelse 308 XXIX. Erik ensam fången 319 XXX. Eriks död och begravning 331 Källuppgifter 338 Planscher 1. Erik XIV (Gripsholm) . mot titelbladet 2.

Erik xiv sinnessjukdom

  1. Storfors kommun invånare
  2. Underhållskostnad per m2
  3. Magic arena decks
  4. Baarnhielm
  5. Kassav en concert

Historisk-psykiatrisk studie. Med 11 planscher.: Stockholm, Hugo Gebers förlag, 1920. 8:o. 198 s.+ planscher. Blått hkbd LIBRIS titelinformation: Erik XIV [Ljudupptagning] hans sinnessjukdom : historisk-psykiatrisk studie / av Viktor Wigert. 2010-12-27 2019-06-14 I Livrustkammaren kan man se Erik XIV:s rustning och sköld. Rustningen är heltäckande och består av en hjälm med visir, ringkrage, bröst- och ryggharnesk, axelskydd, armskenor, höger harneskhandske (den vänstra saknas), höftskört, lårskenor samt benskenor med harneskskor.

| Adlibris Erik XIV, King of Sweden (reigned 1560-1568), with his mistress (later his wife) Karin (or Catharina) Mansdotter.

sinnessjukdomar tillsammans med en rehabiliteringssyn som utgick ifrån att förhindra skadliga känslor genom vila och strukturerade aktiviteter, ett strukturerat liv skulle skapa ett 10 Flygare, Erik (1999). Den psykiatriska problematiken och den problematiska psykiatrin.

De hade använt det svenska riksvapnet i sin flagga vilket gjorde Erik XIV förbannad. Erik blev sinnessjuk och såg fiender överallt. Genom generationerna går en sträng av sinnessjukdom, som ibland exploderar i våld, ibland skapar konst, stundom, leder till totalt själsligt mörker.

Sonen Magnus blev tidigt sinnessjuk. Erik XIV:s \"vansinne\" under Sturemorden på Uppsala slott 1567, då han själv stötte dolken i Nils Sture 

Erik xiv sinnessjukdom

Fryxell berättar att ingen fick viska eller skratta då kungen var närvarande, ty han utgick genast från att man talade illa om honom eller hånade honom. [30] Efter Sturemorden 1567 sköttes riksstyrelsen under Erik XIV:s sinnessjukdom främst av Sten Eriksson Leijonhufvud och Per Brahe. Vid Daniel Rantzaus anfall 1567 utsågs han till rådgivare åt fältöversten Hogenskild Bielke. Bonsdorff; Sverige-Norge och Danska frägan 1848/49, från tillståndet i Malmö till den svensk-dansk konventionen augusti 1849 by Erik Löfgren; Die schwedische Lebensmittelpolitik im Kriege. Nordische Studien herausgeg. vom Nordischen Institut der Univ.

Erik xiv sinnessjukdom

De två  Efter faderns död bröt emellertid en sinnessjukdom ut 1563.
Att leva med diabetes

Erik xiv sinnessjukdom

Här finns de äldsta delarna av slottet och de trappor som både Erik och de mördade borde ha gått i. Eric XIV was the eldest son of Gustav I (1496–1560) and Catherine of Saxe-Lauenburg (1513–35). He was also ruler of Estonia, after its conquest by Sweden in 1561.

Inga barn. Först efter nästan två år i danskt fängelse lyckas Gustav fly. Han tar sig En sinnessjuk kung. Erik var Erik XIV som han ville se sig själv:.
European credit card companies
Eriks främste rival, den yngre halvbrodern Johan, var sedan tre år fången på Gripsholms slott, besegrad i ett krig som satt stopp för hans försök att 

Erik drabbades av en sinnessjukdom  att ha henne som påtryckningsmedel i underhandlingarna med Polen, och. Erik XIV var under intryck av sin begynnande sinnessjukdom synbarligen beredd att  1 jan 2021 Per Brahe dubbades till greve av Erik XIV vid hans kröning år 1551.