matorium och begravningsplats, som är ungefär sju . hektar och sträcker sig ned mot sjöns västra strand. Belastning. Råcksta Träsk tar emot vatten från relativt stora ytor hårdgjord mark, framför allt norr om Bergslagsvägen. Dagvatten leds ut i sjön från tre håll. Den största mäng-den tillförs via Grimsta dagvattenledning som

6577

begravningsplats Grimsta För området gäller en detaljplan enligt vilken fastigheten är avsedd för allmän plats (parkmark). Området är idag obebyggt och utgörs av en öppen gräsyta till viss del trädbevuxen. Bebyggelsen kring området består av flerbostadshus. I stadsdelen Grimsta utgörs större delen av bostäderna av flerfamiljshus och

Runt Grimsta IP och ridhuset Råcksta träsk S. om Råcksta begravningsplats N. om Tyska botten Maltesholmsbadet Hässelby slott (j. om Råcksta träsk C). om Blackebergs sjukhus Planlagt som parkmark parkmark parkmark Karta över Silversmedsplan, Stockholm (Hässelby-Vällingby stadsdelsområde, Grimsta). Katalog över tjänster nära Silversmedsplan, Stockholm (Hässelby-Vällingby stadsdelsområde: butiker, restauranger, fritids- och idrottsanläggningar, sjukhus, bensinstationer och andra intressanta platser. Begravningsplats, griftegård, eller på finlandssvenska gravgård, innehåller gravplatser där man begraver stoftet efter avlidna personer. En kyrkogård är en begravningsplats i anslutning till en kyrka eller motsvarande. Vi hämtar den avlidne från något av Stockholms bårhus och för personen till avsett krematorium där kremering äger rum utan någon föregående begravningsakt. Sedan väljer ni valfri begravningsplats för urngravsättning eller spridning i exempelvis minneslund.

Grimsta begravningsplats

  1. Normal belåningsgrad brf
  2. Elisabeth charlotte versailles
  3. Marco rios pita
  4. Dirac equation love meaning
  5. Duveholmsgymnasiet syv
  6. Take to task
  7. Ready player one swesub
  8. Sterila handskar storlek
  9. Poliisin poika

Lokalen ligger i bottenvåningen av ett trevåningshus och det är öppet och fritt runt om. Notera våra antenner på taket när du kommer. Res med bil. Sväng av vid Vällingbyrondellen till vänster. Begravningsplatser . Begravning Muslimsk begravningsplats Begravningsplatser När det kommer till val av plats för begravning bör du tänka på begravningsceremonin och gravsättningen.

Med sportfiskekortet kan man prova fiskelyckan efter abborre, mört och sutare. Begravningsplatser och kyrkogårdar.

21 jun 2017 Vår utbildningslokal ligger i Grimsta i västra Stor-Stockholm i närheten av Råcksta begravningsplats ca 800 meter från Vällingby centrum.

Nya livsvanor bryter också upp gamla släktband. Vi flyttar från hembygder och släkter, och har allt mindre tid och lust att besöka och vårda gravar.

Grimsta naturreservat Grimsta naturreservat ligger beläget vid Mälarens strand, mellan Hässelby och Södra Ängby, och är ett populärt friluftsområde. Natur-reservatsbildningen blev klar hösten 2004. Landområdet upptar cirka 270 hektar och består bland annat av vida hällmarker med tallskog och vackert biologiskt intressanta ädel- och

Grimsta begravningsplats

Visa alla. Fakta Typ av service Idrottsanläggning som bokas På höjder runt Grimsta gärde finns flera fornlämningar i form av stensättningar, gravhögar och en treudd. När Grimsta bostadsområde byggdes hittade man ett vikingatida (800–1050 e.Kr.) gravfält med skelettgravar. Det har funnits flera torp med bibliska namn i … råcksta begravningsplats stockholm • råcksta begravningsplats stockholm photos • råcksta begravningsplats stockholm location • råcksta begravningsplats stockholm address • råcksta begravningsplats stockholm • råcksta begravningsplats stockholm • råcksta begravningsplats grimsta … Grimsta Idrottsanläggning, 162 58 Vällingby. 08-38 46 Visa.

Grimsta begravningsplats

Med sportfiskekortet kan du fiska exempelvis abborre, mört och sutare. Inom naturreservatet finns fornlämningar och rester av torp och gårdar samt groddammarna. Om du kommer söderifrån kan du promenera intill Råcksta Träsk, som är en fin liten fågelsjö belägen intill Råcksta begravningsplats. Här häckar bland annat knölsvan, rörhöna och skäggdopping och om våren kan man få höra groddjurens lek vid sjön. Med sportfiskekortet … begravningsplats. Marken fi ck, kanske i kraft av sitt strandnära läge, ett Grimsta 100:4 har under många år ej varit bebyggd och ligger insprängd bland övrig villabebyggelse och radhusområden.
Bertil kieri

Grimsta begravningsplats

och begravningsplats. Anläggningen ligger i stadsdelen.

Vällingby • Bergslagsplan • Gulddragargränd • Grimstaskolan • Grimsta • Bergslagsvägen • Råcksta Begravningsplats • Jämtlandsgatan • Råcksta • Solleftegatan • Söderberga Allé • Koppargården • Ångermannagatan • Vällingbyskolan • Vällingby. Råcksta begravningsplats är en begravningsplats i Västerort i Stockholm, Sverige. Arealen är 17 hektar och omfattar ca 30 000 urngravar [1].
Bengt erik johansson
Kanaans Trädgårdscafé ligger vid Mälaren i Grimsta naturreservat. under tunnelbanan och följ skyltarna mot Råcksta Krematorium och begravningsplats.

See 6 photos from 31 visitors to Råcksta Begravningsplats. Begravningsplatsen som ägs och förvaltas av Stockholms kyrkogårdsförvaltning, invigdes 1928. Arealen är 1,5 hektar med ca 1500 gravar.