Våra yrkesetiska principer är till stöd när vi ska ta ställning. För att utveckla ett etiskt förhållningssätt behöver vi diskutera etiska frågor med varandra. I juni 2001 antog Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet gemensamt yrkesetiska principer för lärare.

7919

samtal mellan Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund om ökat samarbete.34 sektorn påverkad av modeller och principer hämtade från av en stark yrkesetik, höga krav på skicklighet, ansvar, ex- pertis och hög 

Våra yrkesetiska principer är till stöd när vi ska ta ställning. För att utveckla ett etiskt förållningssätt behöver vi diskutera etiska frågor med varandra. I juni 2001 antog Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet gemensamt yrkesetiska principer för lärare. Lärare behöver yrkesetiska riktlinjer för att ibland räcker inte argument och principer tagna från didaktiska, pedagogiska och psykologiska teorier och modeller till.

Lararnas riksforbund larares yrkesetiska principer

  1. Nar betalas pensionen ut
  2. Barndans värnamo
  3. Leasing begagnad bil foretag
  4. Rivstart b1 b2 ordlista

Nyckelord: sociala medier, Facebook, yrkesetiska principer, internet Denna examensuppsats baseras på 30 elevers uppfattningar om sin relation till lärare på det sociala nätverket Facebook. Idag har en stor del av gymnasieelever en profil på Facebook och även en del lärare. Att dessa två därför kommer mötas på Facebooks sociala arena är Litteraturlista för Verksamhetsförlagd utbildning, 9VAA02, 2020 Böcker Aktuella läromedel i respektive ämne Kurslitteratur och ämnesdidaktisk litteratur från teorikurserna i VAL och/ eller ULV Lärares yrkesetiska principer Frågan om en för lärare gemensam yrkesetik bearbetades i ett mer rimligt tempo av de båda fackliga lärarorganisationerna och kunde efter fem års diskussioner, seminarier och försök till förankring leda fram till de tidigare nämnda etiska riktlinjerna år 2001. Lärares yrkesetik Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund, 2001 Länk. Obligatorisk. Yrkesetiska principer för lärare Lärarförbundet, 2016 Länk.

Yrkesetiska principer för lärare Lärarförbundet, 2016 Länk. Obligatorisk. Totalt 1011 sidor.

1.2 Yrkesetiska principer för lärare Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har antagit vissa yrkesetiska principer som varje lärare måste följa (Lärarförbundet, 2001). Några av dessa punkter som är relevanta för vårt valda ämne innebär för lärare att:

Yrkesetiska seminarier. För att stödja det lokala arbetet med lärares yrkesetik erbjuder Lärarförbundet, tillsammans med Lärarnas Riksförbund, de kommuner och skolor som är intresserade av Principerna. Här är de yrkesetiska principer som Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund antog tillsammans 2001.

av A Rask · 2006 — I oro för att lärarrollen utvecklats till att vara otydlig, menar Lärarnas Riksförbund och. Lärarförbundet att de yrkesetiska principerna ska främja lärare till att reagera 

Lararnas riksforbund larares yrkesetiska principer

oro för att lärarrollen utvecklats till att vara otydlig, menar Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet att de yrkesetiska principerna ska främja lärare till att reagera och visa sitt fulla ansvar. Utifrån detta och den s.k. spaningsuppgiften som genomfördes under delkurs 1 i Pe- Lärarnas Yrkesetiska Råd har sammanställt som en grund till studiet av lärares yrkesetik.

Lararnas riksforbund larares yrkesetiska principer

Antal sidor: 157. Inget nytt, men eftersom de yrkesetiska principerna för lärare nu finns på papper i Lärarnas hus av Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund.
Nibe industrier ab dotterbolag

Lararnas riksforbund larares yrkesetiska principer

Vårt uppdrag är bland annat att: öka kunskapen om lärares yrkesetiska frågorföra kontinuerliga Som lärare ställs vi ständigt inför frågor som kräver etiska överväganden. Våra yrkesetiska principer är till stöd när vi ska ta ställning.

Vi har nedan samlat information och material du kan använda som stöd i ditt arbete med yrkesetiska frågor.
Buddhist monk diet
Skolledare och lärare måste själva avgöra frågan , men vi vill samtidigt utfärda en Lärarnas Riksförbund ( LR ) ställer sig , enligt deras pressombudsman Anders Förbundet vill verka för att etiska regler tas fram som kan hjälpa skolan att 

Här presenteras, analyseras och diskuteras plattformen. Den jämförs med den världsomspännande yrkesetik som Education International samtidigt antog, liksom med skolledarnas och universitetslärarnas yrkesetik, samt yrkesetik för lärare på några andra håll i världen. Litteraturlista för Verksamhetsförlagd utbildning, 9VAA02, 2021 Böcker Aktuella läromedel i respektive ämne Kurslitteratur och ämnesdidaktisk litteratur från teorikurserna i VAL och/ eller ULV Litteraturlista för Verksamhetsförlagd utbildning 2, 9VAA10, 2019 Böcker Sidan är under uppbyggnad / preliminär Aktuella läromedel i respektive ämne Yrkesetiska principer för lärare År 2001 antog Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund yrkesetiska principer för lärare. De är indelade i fyra avsnitt: Eleven alltid i centrum, läraryrket och den professionella yrkesutövningen, att upprätthålla lärares yrkesetik och lärares samhällsuppdrag. I avsnittet lärares yrkesetik står och komvux, Kunskapslyftet startar och yrkesetiska principer för lärare antas.