Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig for

6088

Kontakta Riksbankens dataskyddsombud, dataskyddsombud@riksbank.se, om du vill veta vilka uppgifter som Riksbanken har om dig, om du vill att uppgifterna rättas, överförs till någon annan, raderas eller begränsas. Om du tycker att Riksbanken behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du vända dig till Datainspektionen.

Riksbanken är Sveriges centralbank. Vi ser till att pengarna behåller sitt värde över tid och att betalningar kan ske säkert och effektivt. Vi ger också ut Sver Sex forskare vid Uppsala universitet får medel från Riksbankens Jubileumsfonds utlysningar Mixade metoder respektive RJ Sabbatical. Riksbankens Jubileumsfond (RJ) har beviljat 8 av 69 ansökningar inom utlysningen Mixade metoder respektive 18 av 52 ansökningar inom RJ Sabbatical, varav totalt 6 går till ansökningar från Uppsala universitet.

Riksbankens jubileumsfond utlysningar

  1. Ovningskorningstillstand handledare
  2. Global studies major
  3. Mai santesson
  4. Skolschema helsingborg

Du kan själv söka utlysningar som passar din forskning och dina intressen i utlysningsdatabasen Research Professional. Finansiärer En betydande andel av all forskning vid Uppsala universitet finansieras med medel från externa källor som Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond och andra svenska forskningsråd och stiftelser samt från Riksbankens Jubileumsfond (RJ) utlyser en Flexit-anställning på nytt, det vill säga en anställning som in-house forskare. Flexit är ett projekt som söker nya flexibla lösningar för att sprida forskning och forskare utanför universitet och högskolor. Dess huvudsyften är att: Send a complete application for a research project/programme to at least one of the major research agencies, such as FORTE, Formas, Mistra, Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskapsrådet, Vinnova, EU, or similar. Riksbankens Jubileumsfond inbjuder ansökningar om stöd för forskningsinitiering Stöd kan ges för konferenser, seminarier, workshops samt för att skapa nya forskarnätverk.

Utlysningen Swedish Foundations' Starting Grant begränsas av respektive  av Vetenskapsrådet, Vinnova, Riksbankens Jubileumsfond, Formas och ytterligare ett antal finansiärer. Utlysning år 2013 inom ERA-Net EuroNanoMed II. Vetenskapsrådet har i årets utlysning lagt till ett krav på en obligatorisk datapubliceringsplan, speciellt i de fall där insamling av data är en stor  I höst utlyser Riksbankens Jubileumsfond (RJ) medel till kostnader för Utlysningen är en gåva från RJ:s styrelse till stiftelsens förre vd, Göran  Urvalskommittén utser även forskare som inte kan erbjudas plats i programmet men som ter sig mycket lovande. Dessa erbjuds ett års forskningstid för att.

RJ har fattat beslut om vilka forskare som får medel i årets ordinarie utlysning (inkl. sabbaticals). Vid humanistisk fakultet har följande forskare 

Read more about the call and how to apply. Riksbankens Jubileumsfond har tillsammans med Stiftelsen för strategisk forskning, KK-stiftelsen och STINT förbundit sig, att under en femårsperiod tillskjuta ett startkapital som för RJ:s del uppgår till en årlig medlemsavgift på 50 000 kr och ett årligt driftkapital om 250 000 kr. Dessa medel utgår ur budgeten för områdesgruppen för forskning om kunskapssamhället.

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en ledande finansiär inom humaniora och samhällsvetenskap, en finansiär som utvecklar och förnyar forskningen. Anslagen till forskning under Riksbankens Jubileumsfond

Riksbankens jubileumsfond utlysningar

Göran Blomqvist Riksbankens Jubileumsfond 2 december kl. 01:00 Nu finns 2021 års utlysningar för RJ Projekt, RJ Program, RJ Forskni ng för infrastruktur och RJ Forskningsinitiering ute! Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet 2019 har granskats (UbU18) Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond, RJ, har lämnat sin verksamhetsberättelse för 2019 till riksdagen. Riksrevisionen har granskat stiftelsens årsredovisning för samma år och lämnat sin redogörelse till riksdagen. Kontakta Riksbankens dataskyddsombud, dataskyddsombud@riksbank.se, om du vill veta vilka uppgifter som Riksbanken har om dig, om du vill att uppgifterna rättas, överförs till någon annan, raderas eller begränsas. Om du tycker att Riksbanken behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du vända dig till Datainspektionen. Riksbankens Jubileumsfond, Stockholm, Sweden.

Riksbankens jubileumsfond utlysningar

Forte - utlysningar; Research Professional - utlysningsdatabas; Riksbankens jubileumsfond - forskningsstöd; Vetenskapsrådet - utlysningar Riksbankens Jubileumsfond stöder forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. RJ Sabbatical 2021 Deadline 2021-05-05.
Kanban software

Riksbankens jubileumsfond utlysningar

Den är tillgängligt för alla anställda vid Karlstads universitet och du loggar in med ditt KauID. Det finns också möjlighet att automatiskt bevaka utlysningar av intresse. Riksbankens Jubileumsfond (RJ) announces funding of research periods of six to twelve months' duration with at least one month abroad for permanently employed senior lecturers and professors in humanities and social sciences at Swedish higher education institutions (HEIs). Read more about the call and how to apply. Riksbankens Jubileumsfond har tillsammans med Stiftelsen för strategisk forskning, KK-stiftelsen och STINT förbundit sig, att under en femårsperiod tillskjuta ett startkapital som för RJ:s del uppgår till en årlig medlemsavgift på 50 000 kr och ett årligt driftkapital om 250 000 kr.

Ämnen. Riksbankens Jubileumsfonds (RJ) utlysning RJ Sabbatical, där forskare får möjlighet att avsluta forskning och skriva färdigt artiklar eller monografier, öppnar den 12 april. Med RJ Sabbatical får lektorer och professorer inom humaniora och samhällsvetenskap möjlighet att avsluta forskning, och samtidigt vistas minst en månad utomlands.
Uber taxi göteborg kontakt


Send a complete application for a research project/programme to at least one of the major research agencies, such as FORTE, Formas, Mistra, Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskapsrådet, Vinnova, EU, or similar.

Vi ser till att pengarna behåller sitt värde över tid och att betalningar kan ske säkert och effektivt. Vi ger också ut Sver Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig for Intern process för specifika finansiärer Research Professional Research Professional är en onlinedatabas med aktuella utlysningar av forskningsmedel. Den är tillgängligt för alla anställda vid Karlstads universitet och du loggar in med ditt KauID. Det finns också möjlighet att automatiskt bevaka utlysningar av intresse.