/05/16 · Kontoklasser som ingår i BAS-kontoplanen Klass 1 – Tillgångar Klass 2 /04/29 · Kontoklass 1 och 2 handlar om tillgångar och skulder och är vad en 

4150

Kontoklass 1 • Tillgångar 26 Kontoklass 2 • Eget kapital och skulder 43 Kontoklass 3 • Intäkter/Inkomster 55 Kontoklass 4 • Kostnader/Utgifter 64 Kontoklass 5 • Kostnader för arbetskraft 72 Kontoklass 6 & 7 • Övriga verksamhetskostnader 80 Kontoklass 8 • Övriga intäkter och kostnader 100 Bilaga 1 • Motparter 111

Kontoklass innebär en uppdelning av bokföringskonton där kontots första siffra talar om vilken typ av affärshändelse det gäller. En kontoplan delas upp i olika kontoklasser vilket innebär att konton av likartad karaktär grupperas tillsammans. Kontoklasser är indelningar av olika konton som företag använder sig av inom verksamheten. Företag använder sig av flera konton för olika ändamål; exempelvis används olika konton för tillgångar, personalkostnader och materialkostnader.

Kontoklass

  1. Laser industries inc fullerton ca
  2. Aqua webvantage login
  3. Filip gisslén

Förenklat kan man säga att de visar vad företaget äger och hur man har fått pengar till att skaffa det. Rapporten för att visa ett företags ställning kallas balansrapport och kontona i kontoklass 1 och 2 kallas balanskonton. Dessa siffror indikerar kontoklass, kontogrupp, om kontot är ett gruppkonto eller ett huvudkonto eller ett underkonto. Detta gör att det är lätt att urskilja på vilken nivå i kontostrukturen som kontot befinner sig. Mer om hur detta ska användas i praktiken kan man lära sig genom en ekonomikurs.

Underlaget för att fylla i ingående balanser hittar du i din tidigare årsredovisning, deklaration eller balansrapport. Läs här om hur du ställer in ingående balanser manuellt.

Kontoklass 2 för skulder. □. Kontoklass 3 för intäkter. □. Kontoklass 4-8 för kostnader. Du kan själv utforma din BAS-kontoplan genom att välja de konton som.

Dokumenthanteringsplan Barn- och utbildningsnämnden Antagen 2017-12-05, senast reviderad 2020-03-05 Kod Handlingstyp Kontoklass 3 (intäkter) och kontoklass 4-8 (kostnader) hör till resultaträkningen. Exempel på kontokoder och rekommenderad kontoplan för föreningar finns som bilaga.

En kontoklass är indelade konton som vanligtvis sammanställts i BAS-kontoplanen för att användas i bokföringssyfte. Kontoklasserna talar om var man ska 

Kontoklass

Kontoklass 3 används för intäkter och kontoklass 4 till 7 används för olika typer av kostnader. Med BAS-  BAS-kontoplanen Kontoklass Debet och Kredit Skulder - Ökar i kredit Inkomster/intäkter - ökar i kredit.

Kontoklass

Utöver dessa intäkter redovisas även investeringsredovisningens inkomster samt försäljning av anläggningstillgångar och realisationsvinster i denna kontoklass. De direkta kostnader som har med verksamheten att göra ska bokföras i kontoklass 4 som Material- och varukostnad. Exempel på vanliga direkta kostnader / exempel på direkt kostnad Några vanliga direkta kostnader är hemtagningskostnader, löner, material, speciella direkta tillverkningskostnader och speciella försäljningskostnader. Kontoklass 1 • Tillgångar 26 Kontoklass 2 • Eget kapital och skulder 43 Kontoklass 3 • Intäkter/Inkomster 55 Kontoklass 4 • Kostnader/Utgifter 64 Kontoklass 5 • Kostnader för arbetskraft 72 Kontoklass 6 & 7 • Övriga verksamhetskostnader 80 Kontoklass 8 • Övriga intäkter och kostnader 100 Bilaga 1 • Motparter 111 Kontoklass 1 används tillsammans med kontoklass 2 för att visa företagets ställning. Förenklat kan man säga att de visar vad företaget äger och hur man har fått pengar till att skaffa det. Rapporten för att visa ett företags ställning kallas balansrapport och kontona i kontoklass 1 och 2 kallas balanskonton. Dessa siffror indikerar kontoklass, kontogrupp, om kontot är ett gruppkonto eller ett huvudkonto eller ett underkonto.
Vivekananda rock

Kontoklass

Dessa siffror indikerar kontoklass, kontogrupp, om kontot är ett gruppkonto eller ett huvudkonto eller ett underkonto. Detta gör att det är lätt att urskilja på vilken nivå i kontostrukturen som kontot befinner sig. Mer om hur detta ska användas i praktiken kan man lära sig genom en ekonomikurs.

3050. Medlemsaktivitet.
Modravardscentralen vaxjo
En kontoklass är en indelning av olika konton i kontoplanen. Kontoklasser underlättar bokföringen. Företag använder sig av en kontoplan för att förenkla sin 

Men du behöver inte uppfinna hjulet, genom att använda BAS-kontoplanen har du en del av jobbet gjort  redovisning har kontogrupperna 56 och 57 avdelats i kontoklass 5. • Periodiseringstransaktioner bokförs för varje kontogrupp på separata konton. Informationen  2 dagar sedan Kontoklass 2, Eget kapital och skulder. 15.