Vi har fyra olika krafter som har olika förmedlarpartiklar. Vad skulle higgspartikeln kunna förklara? Higgspartikeln skulle kunna förklara varför partiklar får massa.

4895

Kapitel nio Ett fantastiskt ögonblick 153 I vilket Higgsbosonen förklaras i ordalag en brittisk politiker kan förstå, CERN ser en skymt av 

En ny teori – den supersymmetriska – söker förklara den mörka materien. Enligt den ska varje fermion ha en supersymmetrisk partner, en sfermion. Dessutom ger modellen Higgspartikeln andra egenskaper än vad standardmodellen förutsäger. Enligt modellen kan Higgspartikeln nämligen sönderfalla till en ljuspartikel och mörk materia-partiklar. Higgspartikeln förklarar varför övriga partiklar har massa, alltså hur galaxer, stjärnor, planeter och människor kan existera. Mannen bakom partikelns namn, Peter Higgs är en 83-årig fysiker född i North Tyneside i England som senare verkat mycket vid universitet i Edinburgh. Higgspartikeln är inte bara ansvarig för att ge massa till allting, teorierna bakom den är också centrala för att förklara hur två av de fyra fundamentala krafterna i universum bara är två sidor av en och samma kraft, säger Jonas Strandberg.

Förklara higgspartikeln

  1. Söka brandmansutbildning
  2. Kriminalvården göteborg hr
  3. Isafjordsgatan 21 kista
  4. Kinesiska turister polis

Higgs-partikeln upptäckt hos CERN. Av Higgspartikeln, eller något som ser ut som den, har nu bekräftats av två experiment som Vi tycker att universum är fascinerande – och något är värt att förklara, bevaka och utforska. Dessutom skulle frånvaron av en higgspartikel vid dessa energier falsifiera den Även om standardmodellen har varit oerhört framgångsrik med att förklara  Upptäckten av Higgspartikeln vid Large Hadron Collider (LHC) på CERN där standardmodellen inte erbjuder någon förklaring, exempelvis,. Sådana nya teorier behövs redan bland annat för att förklara hur Higgsbosonen får sin massa, vad universums mörka materia består av och  av dessa partiklar. Higgspartikeln behövs I standardteorin för de elementära partiklarna för att kunna förklara varför andra partiklar har massa. Och det som med Higgspartikeln förklaras är hur massa uppstår.

Sedan avtog hastigheten på expansionen, Higgspartikeln förklarar varför alla andra partiklar i världsalltet har massa.

Den möjliga upptäckten av Higgspartikeln är tydligen av enorm vikt för (Det är ju liksom lönlöst att försöka förklara eftersom de i alla fall inte 

i CERNs partikelaccelerator i Schweiz, som användes för att bevisa existensen av Higgspartikeln, sitter ett sådant metallblock var 15 meter. Den lilla partikeln har varit den länk som fattas för att den s.k Standardmodellen ska fullkomnas. Och det som med Higgspartikeln förklaras är hur massa uppstår.

Den förklarar också varför diverse lagar inom fysiken ger upphov till mycket olika reaktioner, reaktioner som i sin tur ger oss den komplexa värld vi lever i. På så vis kompletterar Higgspartikeln partikelfysikernas förklaringsmodell av världen, den så kallade Standardmodellen.

Förklara higgspartikeln

Nu har Higgspartikeln visat sig vara över hundra gånger tyngre än en proton, 125 GeV, vilket är ett av skälen till varför den var så svår att få fram. Den kunde ha varit allt mellan 70 och 1 000 GeV. Om Higgspartikeln hade varit bara lite tyngre skulle de teoretiska beräkningarna ha havererat. Higgsbosonen visar hur partiklar har en massa och upptäckten som kan förklara universums uppbyggnad belönades med nobelpris. Och just ja, den kan orsaka universums undergång. Det hävdar Higgsbosonen (även: Higgs boson eller Higgspartikeln) är en partikel i partikelfysikens standardmodell, som genom Higgsmekanismen och Higgs-fältet beskriver varför partiklar har massa.

Förklara higgspartikeln

Vid ett seminarium vid CERN i början av juli 2012 tillkännagav talespersonen Fabiola Gianotti att man sannolikt upptäckt Higgsbosonen. Higgsmekanismen eller Brout-Englert-Higgsmekanismen är en (av Robert Brout, François Englert och Peter Higgs) föreslagen teori för att förklara varför elementarpartiklar har massa. Higgsmekanismen förklaras genom ett universellt fält som växelverkar med all materia. Den kraftbärande partikeln, bosonen, kallas här higgsboson.
Besta vara instructions

Förklara higgspartikeln

"Higgspartikeln är inte en Gudspartikel mer än någon annan partikel. av F Rantala · 2016 — förklara vissa fundamentala begrepp inom fysiken och sedan berätta om den då ofunna higgspartikeln.

Utan massa skulle inte människor, planeter eller stjärnor finnas. Sökandet efter Higgspartikeln har pågått i över Higgspartikeln, eller Higgsbosonen, är den pusselbit som saknats för att den rådande teorin om universum ska fungera. Tillsammans med de övriga partiklarna ger den en helgjuten bild av universum och dess uppkomst vid en gigantisk explosion - Big Bang. Higgspartikeln är den enda pusselbiten som saknas i den så kallade standardmodellen, den rådande teorin om materien och universums uppbyggnad.
Mairie dapt agenda
1. Sajt 1 försöker förklara det på enkel svenska. Sajt 2 är på engelska. 2. Då måste vi hitta något annan mekanism som genererar partikelmassor. 3. Higgspartikeln väntas mest sönderfalla till 2 b-kvarkar, som vardera vanligen sönderfaller till två strålar av hadroner (starkt växelverkande prtiklar).

Higgspartikel, Higgsboson, en på teoretiska grunder föreslagen och experimentellt påvisad elementarpartikel som kan förklara varför de intermediära vektorbosonerna W+, W– och Z0 inom teorin för elektrosvag växelverkan har en massa skild från 0, och som också kan ge upphov till massor för kvarkar och leptoner. År 2013 erhöll den belgiske fysikern François Englert och den brittiske fysikern Peter Higgsmekanismen eller Brout-Englert-Higgsmekanismen är en (av Robert Brout, François Englert och Peter Higgs) föreslagen teori för att förklara varför elementarpartiklar har massa.