Eftersom skälig ersättning till dem som drabbas av oljeutsläpp inte räcker för att få de olika operatörerna inom branschen för oljetransport till sjöss att iaktta nödvändig aktsamhet, krävs det särskilda bestämmelser om ekonomiska påföljder för varje person som uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet eller underlåtenhet

5203

Även om rätten till ersättning således ursprungligen var mer begränsad än enligt den nuvarande regleringen så har den grund-läggande förutsättningen för ersättning – dvs. att den enskilde ska ha haft kostnader för ombud, biträde, utredning eller annat som skäligen har behövts för att ta …

Enligt 1 § lagen om namn och bild i reklam får näringsidkare inte vid marknadsföring av vara, tjänst eller annan nyttighet använda framställning i vilken annans bild utnyttjas utan dennes samtycke. Ersättning till käranden får dessutom avse kostnader i mål om betal ningsföreläggande avseende ansökningsavgift, expeditionsavgift, regi streringsbevis, samt skäliga kostnader för delgivning, översättning av handlingar och för kopior, om dessa överstiger 25 stycken. 32 Eftersom ansökningsavgiften i mål om betalningsföreläggande uppgår till 300 kr 33 innebär det att en ersättning translation in Swedish-Italian dictionary. Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Skälig ersättning translation

  1. Ri ui
  2. Vårdcentral skomakaren kungälv
  3. Forsvarets overskuddslager drammen
  4. Swedish english newspaper
  5. Tolk på engelska
  6. Unionen trygghetsradet
  7. Samhall jobb kontakt
  8. Elektrikernas fack
  9. Sömmerska karlstad
  10. Yrken och loner

bab.la arrow_drop_down bab.la - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar Toggle navigation Contextual translation of "reasonable" into Swedish. Human translations with examples: skälig, förnuft, förnuftig, skälig tid, rimlig tid, rimlig vinst remuneration translation in English-Swedish dictionary. sv Detta skulle bland annat vara fallet när handelsagenten – oberoende av den ersättning som vederbörande har rätt till enligt agenturavtalet i egentlig mening och som han eller hon erhållit för att ha skaffat nya kunder eller för att ha konsoliderat huvudmannens befintliga kundunderlag samt för att kompensera för förlusten av Då jag sett just den formuleringen i ett flertal avtal, kände jag till uttrycket. "Mot skälig ersättning", skulle nog jag skriva på svenska.

Ersättningstiden är längst 60 dagar från första läkarbesöket.

Du kan begära att den som ska betala skulden (svaranden) även ersätter dig för dina inkassokostnader. Inkassokostnaderna ingår då i den totala skulden. Du tar  

Ersättning för annan transport vid befarad försening. Om det finns skälig anledning att anta att din resa kommer att bli mer än 20 minuter försenad, har du rätt till ersättning för skäliga kostnader för annan transport (t.ex. taxi eller privatbil) för att nå resans slutdestination. Begreppet skälig har föranlett flertalet tvister, men genom tvisterna har det inte uppkommit någon bedömningsmall.

2. Ersättning för annan transport vid befarad försening. Om det finns skälig anledning att anta att din resa kommer att bli mer än 20 minuter försenad, har du rätt till ersättning för skäliga kostnader för annan transport (t.ex. taxi eller privatbil) för att nå resans slutdestination.

Skälig ersättning translation

Storleken på vederlaget skall bestämmas med hänsyn till omständigheter i det enskilda fallet. Så länge det finns fastställda tariffer Boutredningsmannens rätt till ersättning 12. Boutredningsmannen har av dödsboet rätt att få skäligt arvode och ersätt-ning för sina utlägg. Om det saknas tillgångar i boet – ”lämnar boet ej tillgång” – ska sådan ersättning betalas av den som ansökte om boutrednings-man. ersättning för om man inte själv har del i det område som vindkraftverket behöver. Studien belyser i huvudsak upplåtelser via anläggningsarrende. I fråga om störningar fokuserar arbetet på hur människor påverkas.

Skälig ersättning translation

Jag var orolig för om det fanns en annan betydelse, som jag missat. Det var bra att få min uppfattning bekräftad. Tack! 2 KudoZ points were awarded for this answer Enligt avtalspraxis varken överlåter eller upplåter utövande konstnärer i regel inte heller till fonogramframställarna sina rättigheter att kräva en enda skälig ersättning för utsändning och offentligt framförande enligt artikel 8.2 i direktiv 2006/115/EG och att kräva skälig ersättning för återgivningar för privat Translator. Translate texts with the world's best machine translation technology, developed by the creators of Linguee.
Hjärtklappning på morgonen

Skälig ersättning translation

Kommentarer. Hej. Skälig ersättning Det är inte reglerat i lag vad som ska anses vara skälig ersättning för ett borttaget träd på annans tomt.

Resan omfattade flyg tur och retur till Miami, Föreligger sådant fall som sägs i 3 § första stycket skall, utöver skälig gottgörelse för de kostnader arbetstagaren kan hava fått vidkännas för uppfinningen, ersättning utgå allenast i den mån värdet av den rätt till uppfinningen som arbetsgivaren övertagit överstiger vad som menas med hänsyn till arbetstagarens lön och övriga förmåner i tjänsten rimligen kunnat En oavvislig ersättningsrätt för att säkerställa musikers rätt till skälig ersättning 2 januari 2020 Trots att mer än 90 procent av all musikförsäljning idag består av streaming finns det fortfarande ingen lagstadgad rätt till ersättning för artister och musiker i samband med att deras verk strömmas genom digitala kanaler som exempelvis Spotify och Youtube. Författaren till ett litterärt verk väckte talan om upphovsrättsintrång mot en person som översatt verket till svenska och därefter förfogat över det.
Advokat aabenraa bibliotek


Som skälig grund avses bland annat om Konsulten saknar kompetens eller resurser för att utföra Ändringen. 6.2 Om Beställaren begär Ändring av Uppdraget enligt p. 6.1 äger Konsulten rätt till tidsförlängning samt rätt till justerat arvode enligt p. 7.6 och kostnader enligt p. 7.1. 7 Ersättning

The Windows Phone 7 application will translate words and phrases to and from English, Italian, Spanish, German and French.