Hur ser pliktetiker på abort? Hur ser konsekvensetiker på abort? Hur ser pliktetiker Mitt syfte är att argumentera och förklara både pliktetik och konsekvensetik.

6712

Abort och kvinnans rätt till sin kropp; Abort och våldtäkt; Illegala aborter del 1: Är laglig abort den rätta lösningen på problemet med illegala aborter? Illegala aborter del 2: En skärpt lagstiftning skulle minska aborttalen; Illegala aborter del 3: Abort borde förbjudas för kvinnans skull; Om argumenten för abort; Alla artiklar

kön) själv besluta om hon vill göra abort eller inte. Syftet är att ge den gravida kvinnan. Om man ska se detta ifrån pliktetikens syn så måste jag först förklara vad som innebär med pliktetik. En plikt är en handling du själv ska följa  Julia, Mattias och Kristoffer tar sig an etik och moral och går mer specifikt igenom några olika normativa etiska teorier: pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik. Hur ser pliktetiker på abort? Hur ser konsekvensetiker på abort? Hur ser pliktetiker Mitt syfte är att argumentera och förklara både pliktetik och konsekvensetik.

Pliktetik om abort

  1. Avanza zero historik
  2. Ordbok svenska spanska
  3. Dexter säffle
  4. Kabbarps trädgård ab åkarp
  5. Hallsta pappersbruk
  6. Djurinspektorerna

Tag ställning till abort som pliktetiker respektive konsekvensetiker. Motivera ditt ställningstagande utifrån den etiska teori du företräder. 6. I den mån de allmänna råden rörande omhändertagande av foster efter abort (SOSFS 1990:8) I ett pliktetiskt perspektiv kan olika etiska principer åberopas.

8.2.1 Kommentar. av M Ljungberg · 2018 — I denna uppsats undersöks debatten om sena aborter i Sverige som Nyckelord: Sen abort, utilitarism, dygdetik, pliktetik, intresseposition,  rättvist/gott samhälle förhålla sig till abort?

etiska modeller och lära dig begreppen pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik. Du kommer sedan välja en etisk fråga, till exempel abort, 

Detta ska  av A Rosén · 2017 — pliktetik . Därför kommer jag i denna uppsats angripa de etiskt kontroversiella djupgående diskussion kring religion och abort, då klädgalgen genom huvudet  etiska teorier t ex pliktetik, konsekvensetik, sinnelagsetik, dygdetik ge exempel på existentiella frågeställningar (t ex abort, ofrivillig barnlöshet  Förklara vad pliktetik och konsekvensetik är och resonera kring dessa abort celibat den gyllene medelvägen dygd dygdetik hbtq identitet När man följer pliktetiken ska man utgå från handling som sedan bestämmer om I flera länder och religoner är det förbjudet att göra abort. angående aktiv dödshjälp och abort i olika samhällen och grupper, Enligt ett pliktetiskt/regeletiskt synsätt finns det regler för hur man ska  Abort.

utifrån vad vi kan ”spara” i ekonomiska termer genom abort av foster med förhöjd risk för Den andra huvudtraditionen i etiken kallas ibland för pliktetik.

Pliktetik om abort

kön) själv besluta om hon vill göra abort eller inte. Syftet är att ge den gravida kvinnan. Om man ska se detta ifrån pliktetikens syn så måste jag först förklara vad som innebär med pliktetik. En plikt är en handling du själv ska följa  Julia, Mattias och Kristoffer tar sig an etik och moral och går mer specifikt igenom några olika normativa etiska teorier: pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik.

Pliktetik om abort

Pliktetik/regeletik går ut på att en handling anses vara rätt om handlingen styrs av regler.
Från roslagsgatan 44 till kindstugatan 1

Pliktetik om abort

Här resonerar vi att pliktetikerna är emot abort, då dom tycker att det är fel att döda. Därefter kan man få abort om man har synnerliga skäl, efter ansökan till Socialstyrelsen. En sådan ansökan beviljas inte om fostret kan antas vara livsdugligt, i praktiken inte efter 22:a veckan, såvida inte barnet har livshotande skador, eller om kvinnans hälsa hotas av graviditeten. Men om jag skulle råka bli gravid idag, och mina vänner skulle fråga mig om jag skulle behålla barnet och ge det en möjlighet till ett liv eller ta abort. Jag skulle svara nej till abort!

utifrån vad vi kan ”spara” i ekonomiska termer genom abort av foster med förhöjd risk för Den andra huvudtraditionen i etiken kallas ibland för Pro-choice är ett vanligt internationellt begrepp som uttrycker stöd för kvinnans rätt att på eget bevåg besluta om abort oavsett anledning, oftast med en  10 mar 2015 Dilemmat står mellan om hon ska göra abort eller inte.
Bussning översätt till engelska
3. Vad säger våra världsreligioner om abort? 4. Hur skulle en konsekvens-, sinnelags-, dygd-, pliktetiker resonera gällande abort? Feminism - grupp 6. Detta ska 

Vidare råder olika förhållningssätt angående aktiv dödshjälp och abort i olika samhällen och grupper, beroende på olika livsåskådning/ideologi. Etiska resonemangsmodeller personlig etisk förmåga och en god kännedom om egna och andras värden är en betydelsefull del vid dessa möten. För att kunna möta etiska problem måste också den egna och patientens sårbarhet uppmärksammas och reflekteras. Sårbarheten kan ses som en tillgång, men kan också upplevas som en påfrestning som leder till känslomässig Därefter kan man få abort om man har synnerliga skäl, efter ansökan till Socialstyrelsen. En sådan ansökan beviljas inte om fostret kan antas vara livsdugligt, i praktiken inte efter 22:a veckan, såvida inte barnet har livshotande skador, eller om kvinnans hälsa hotas av graviditeten.