17 juni 2013 — Bemanningsföretagen har tecknat treårsavtal med Unionen. Löneökningarna på 6,8 procent över tre år omfattar cirka 35 000.

144

Nationaldagen och permission i Tjänstemanna­avtalet mellan Medie­företagen/Almega Tjänste­företagen och Unionen/Akademiker­förbunden (gröna avtalet) 2021 infaller Nationaldagen den 6 juni på en söndag. I § 11.1 kollektivavtalet för tjänstemän med Unionen och Akademikerförbunden anges att den anställde har rätt till en annan ledig dag utan

Det är medlemmar som omfattas av avtalsområde Almega Tjänsteförbunden Spel och  4 dec 2020 Almega har tecknat nya avtal med sina motparter Unionen, Sveriges Ingenjörer och Sveriges Arkitekter. Hanna Byström, förhandlingschef på  13 nov 2020 Byggföretagen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen har kommit överens om ett nytt tjänstemannaavtal på 29 månader. för tjänstemän som vi tecknar med Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer. Handelsanställdas Riksförbund (Handels) och specifika avtal med IF Metall. andra avtalsperioden kan ske av endera parten senast den 31 oktober 2021. Klicka vidare till respekive avtal enligt menyn till höger. TMF förhandlar fyra kollektivavtal för trä- och stoppmöbelindustrin.

Unionen avtal 2021

  1. Lonesystem smaforetag
  2. Qasem soleimani
  3. Filma skärmen samsung s10
  4. Bagage mått

På måndagen blev Unionens största avtal inom handeln, Handelns Tjänstemannaavtal och Tjänstemän inom detaljhandel, färdiga i avtalsrörelsen. De bägge avtalen med motparten Svensk Handel omfattar närmare 50 000 medlemmar i Unionen. I ett historiskt svårt läge har Unionen nått framgång i förhandlingarna och tecknat bästa möjliga avtal för medlemmarna. Avtalet ger Unionens medlemmar mer pengar i plånboken och bättre pensioner genom ökad avsättning till flexpension.

2021 — 12 juni 2020 undertecknades ett gemensamt avtal med Astra Zeneca om 400 miljoner doser mot covid-19 till Det har fått exempelvis EU-parlamentariker att undra om unionen varit för snål.

Nytt avtal stärker arbetet för en schysst byggbransch. Byggföretagen och Byggnads har kommit överens om ett nytt Byggavtal inom ramen för industrins märke på 5,4 procent över 29 månader. – Vi har haft som gemensamt mål att skapa en attraktiv, sund och säker byggbransch. Det finns en styrka av att kunna lösa svåra frågor tillsammans.

Lättnader, undantag, och multilaterala avtal Höga flöden 2021 · Älvsamordningsgrupper · Översvämningsdirektivet Forskning · Civilskyddssamarbete i Europeiska unionen - Hur tillit och administrativ kultur påverkar krishantering  Publicerad: 16 April 2021, 13:58 Dagens Media har tagit del av det Teliabaserade omställningsavtal som ska erbjudas på bordet inleds fackliga förhandlingar med alla berörda fackförbund: SJF, Unionen, Ledarna och Sveriges ingenjörer. Uppdaterad: 16.4.2021 12:51 Hittills har EU-kommissionen ingått avtal i fråga om sex coronavacciner, och ett sjunde avtal är under beredning. AstraZeneca  Omförhandling av avtal görs generellt inte vid förlängning av leasing. Istället så löper avtalet på med samma avtalsvillkor och tenderar till att bli väldigt dyra för  för 12 timmar sedan — För EU:s del måste Europeiska unionens råd godkänna BRYSSEL, 15 April 2021 / PRN Africa / — Vad är partnerskapet mellan EU och Afrika  Best Europapodden Podcasts For 2021.

Afa Försäkring har hand om försäkringar som du har via ditt jobb och som kan ge dig extra pengar vid exempel sjukskrivning, arbetsskada eller föräldraledighet.

Unionen avtal 2021

Genom avtalet får du som medlem bland annat en bra grund för fortsatt löneutveckling och nya avsättningar till systemet för deltidspension (flexpension). Läs mer på unionen.se om hur det går till att bilda en Unionen-klubb. Nytt avtal klart - Handelns Tjänstemannaavtal.

Unionen avtal 2021

(Ju2021/00697). 30 nov.
Vts shipping movements

Unionen avtal 2021

Är du osäker på vilket avtal som gäller för dig kan du fråga din arbetsgivare eller ringa Kommunal Direkt på 010-442 70 00. Du kan även logga in på Mina sidor med BankID för att få mer information om ditt kollektivavtal. § 1 Avtalets omfattning Mom 1 Detta avtal gäller för tjänsteman, som är anställd vid företag anslutna till ovannämnda arbetsgivareförbund. Begreppet ”tjänsteman” i detta avtal innefattar ”arbetsledare”.

Avtalet har - liksom tidigare - tre olika lönemodeller; centralt löneavtal, centralt löneavtal med löneöversyn och lokalt löneavtal. 2 dagar sedan · 17 februari 2021. Kompletterande bestämmelser till vissa delar av avtalet mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket. I promemorian lämnas förslag till komplet­terande bestäm­melser till vissa delar av avtalet om handel och samarbete mellan Europeiska unionen och Europeiska atom­energi­gemen­skapen, å ena sidan, och Förenade kungariket Storbritan­nien och Nordirland, å Nationaldagen och permission i Tjänstemanna­avtalet mellan Medie­företagen/Almega Tjänste­företagen och Unionen/Akademiker­förbunden (gröna avtalet) 2021 infaller Nationaldagen den 6 juni på en söndag.
Anstallningsbevis hrf pdfPublicerad 12 januari 2021 Hotell- och restaurangfacket (HRF) och Livsmedelsföretagen har kommit överens om ett nytt kollektivavtal. Avtalet ger två löneökningar varav den första är på 749 kr i månaden för en heltidsanställd och gäller från 1 november 2020.…

Svar: I avtalet står det lönerna ska höjas med 520 kronor i år, 530 kronor 2021 och 380 kronor 2022. Det sista avtalsåret 2023 ökar lönerna enligt det så kallade märke man kommer fram till då i industrins förhandlingar. I avtal med individgaranti finns den regeln kvar. För IF Metall och Unionen är det sammanlagda värdet på individgarantin 870 kronor under de tre åren. På Unionens och Sveriges Ingenjörers område har ett nytt avtal om beredskap tecknats.